Effektivt

Vi garanterar leverans enligt överenskommen tid.


buttons

Tjänster och produkter

Vi erbjuder översättningar, redigering, korrekturläsning och hjälp med vetenskapligt skrivande.

Dokumenttyper

• SPC, PIL och märkning • Säkerhetsdatablad
• Broschyrer • Bruksanvisningar (IFU)
• Läkemedelsenkäter • Utbildningsmaterial
• Presentationer • Vetenskapliga artiklar
• Medicinska dokument • Informationsblad

Dokumentformat

Genom att använda memoQ som CAT-verktyg säkerställer vi att våra kunder kan överlämna sina dokument i de flesta förekommande format.