Vetenskapligt

Vi har många års erfarenhet av naturvetenskaplig forskning och skrivande.


buttons

Om oss

CleaRead grundades 2010 i Hombrechtikon, Schweiz.

Anna Grynfeld Smith, fil.dr (molekylär medicin)

Anna har svenska som modersmål och har översatt och redigerat vetenskapliga texter i 8 år. Hon började som forskare och publicerade artiklar i internationella, vetenskapliga tidskrifter innan hon bytte karriär och blev NO-lärare. Senare flyttade hon till Schweiz och grundade där CleaRead. Hon ett exceptionellt stort vetenskapligt och tekniskt ordförråd och har ett Cambridge-certifikat i engelska (CPE).

David Smith, fil.dr. (molekylär immunologi)

David har engelska som modersmål och har 18 års arbetslivserfarenhet från bioteknologisk industri i Sverige och i Schweiz. Han var tidigare forskare, publicerade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och har numera stora kunskaper i framförallt molekylärbiologi och automatiserade laboratorieinstrument. Dessutom har han många års erfarenhet av att skriva tekniska dokument, såsom handböcker för laboratorieutrustning.