Pålitligt

På CleaRead sätter vi noggrannhet, effektivitet och pålitlighet i fokus.


buttons

Hur vi arbetar

Kvalitetskontroll

Alla dokument översätts med hjälp av CAT-verktyg. Översättningarna korrekturläses och redigeras alltid av en medarbetare som har målspråket som modersmål.

Sekretess

All information från kunden är sekretessbelagd och CleaRead avslöjar ingen information till en tredje part.

Punktlighet

Vi garanterar leverans enligt överenskommen tid.